• คำขวัญ (slogan)


  “ บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจผู้โดยสาร คือมาตรฐานกิตติสุนทร ”

  13
 • วิสัยทัศน์ (Vision)


  มุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการขนส่ง ที่มีคุณภาพทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสากล

  14
 • พันธกิจ (Mission)
  เร่งปฏิรูประบบบริหาร และบริการทางด้านขนส่ง ให้เป็นระบบที่ก้าวหน้า ที่เป็นธรรมและยั่งยืน15
Home

1.บริษัท กิตติสุนทร จำกัด

    1.สาย 33 ปทุมธานี - สนามหลวง
    2.สาย 367 รังสิต - ปากเกร็ด
    3.สาย 6250 รังสิต - ลำลุกกา คลอง 9
    4.สาย 6250ปอ. รังสิต - ลำลุกกา คลอง 9
    5.สาย 646 นนทบุรี - บ้านแพน
    6.สาย 646ปอ. นนทบุรี - บ้านแพน
    7.สาย 680 รังสิต - บางใหญ่
    8.สาย 680ปอ. รังสิต - บางใหญ่
    9.สาย 367ปอ. รังสิต - นนทบุรี
    10.สาย 374 สะพานใหม่ - ลำลูกกา คลอง 9-คลอง 16
    11.สาย 383 รังสิต - ศูนย์ศิลปาชีพฯ
    12.สาย 6249 รังสิต - วงแหวนบางกะดี
    13.สาย 90 หัวถนนฯ - หมอชิต2

View 367ปอ. รังสิต - นนทบุรี in a larger map

สาย367ปอ. รังสิต - นนทบุรี

รังสิต-คลองบางพูน-สี่แยกปู่โพธิ์-แยกเมืองงทอง-ร.ร.สวนกุหลาบ-วัดชลประทานฯ-ร.พ.ทรงวงอก-ตลาดนนท์

เวลาการเดินรถ

เวลาเริ่มท่ารังสิต 04.30 น.      เวลาเลิกท่ารังสิต 20.00 น.

เวลาเริ่มท่านนทบุรี 06.00 น.    เวลาเลิกท่านนทบุรี 20.00 น.

อัตราค่าโดยสาร

Download  ตารางค่าโดยสาร